Lëtzebuerger Familljebetrib an drëtter Generatioun.
Qualitéitsaarbecht zënter iwwer 65 Joer.

17, rue Ermesinde

L-6437 Echternach

Tel: 72 97 37

Fax: 72 97 36

Montag8-12 und 14-18 Uhr
Dienstag8-12 und 14-18 Uhr
Mittwoch8-12 und 14-18 Uhr
Donnerstag8-12 und 14-18 Uhr
Freitag8-12 und 14-17 Uhr
Samstags und Sonntags geschlossen